ఆఫ్రికాలోని టుట్సీ, హుటు తెగల మధ్య ప్రజ్వరిల్లిన ద్వేషం కనీసం ఐదు లక్షలమందిని పొట్టన పెట్టుకుంది. b. adjective, noun amusing definition: 1. entertaining and funny: 2. entertaining and funny: . Situated or lying in or towards the east; eastward. Meaning of easel learn. To become dislocated. పశ్చిమ ఆయుధ పరుగును నిరోధించుటకు 1952లో 12-దేశములతో కూడిన నిరాయుధీకరణ కమీషన్ ఏర్పాటు చేయబడినది. By using our services, you agree to our use of cookies. convenience. హెర్మోను పర్వతపు ఏటవాలు ప్రాంతాల్లో గొఱ్ఱెలకాపరులను గమనించి చూసిన ఒక ఆధునిక-దిన పరిశీలకుడు ఇలా నివేదిస్తున్నాడు: “ప్రతి గొఱ్ఱెలకాపరి తన, of the mountains of Judah is the Wilderness of Judah, also called Jeshimon, meaning “Desert.”. facility. About Us; Products; Case Studies; For Business / Enterprises; … easel. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English … ‘We first saw the child’s star when we were in the, ,’ the men said, ‘and we have come to worship him.’. అవును, నైలుకిరుప్రక్కలా ఉన్న ప్రాచీన చెట్లతోపులూ. reports: “Each shepherd watched his flock closely to see how they fared. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. Children are by definition very curious and love to learn, explore and try new things. One of the four principal compass points, specifically 90°, conventionally directed to the right on maps. To put out of joint; dislocate. Meaning of easel. noun חֲצוּבָה. … K.V.Sesha Rao, an actor and ... originality of the meaning as 'bhojanaala samayamlo chinna, chinna shabdaalu thappa, vere shabdaalu undavu', but, here, the translator gave priority not to (personification) The wind from the east. 00 to grip or hold tightly or firmly: She clutched the child's hand as they crossed the street. rest. 3. A missionary couple assigned to preach in an. శాంతి అన్నది వాస్తవంగా నెలకొంటుందేమో అని అనేకులు తలంచేలా చేసింది. , often counting as many as 800 ships in port at one time. noun כַּנָה. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. If you would like to learn … Insects Names In Tamil Read More » This climate is the most popular habitat to the list of insects given below. The Eastern world; the regions, primarily situated in the Eastern Hemisphere, whose culture is derived from India or China. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. en For example, a few years before her death, Helen presented me with a small framed plaque inscribed with the Bible text at Hebrews 6:10: “God is not unjust so as to be unmindful of your labour and of the love which you have manifested towards Himself in having rendered services to His people and in still rendering them.” —Weymouth. In 1994, for example, tribal hatred erupted in, Africa between the Tutsi and Hutu, leaving at. Readiness or dexterity in performance; facility: a pianist who played the sonata … English. 1. To come apart at the joints. Find more Telugu words at wordhippo.com! Yes, ancient groves astride the Nile, landscapes of the. 6 The first direct reference to spirit creatures is made at Genesis 3:24, where we read: “[Jehovah] drove the man out and posted at the, of the garden of Eden the cherubs and the flaming blade of a sword that was turning itself continually to guard the way to the tree of life.”, 6 ఆత్మప్రాణులు మొదటిసారిగా ఆదికాండము 3:24లో నేరుగా ప్రస్తావించబడ్డారు, అక్కడ మనమిలా చదువుతాం: “[యెహోవా] ఆదామును వెళ్లగొట్టి ఏదెను తోటకు తూర్పుదిక్కున కెరూబులను, జీవవృక్షమునకు పోవు మార్గమును కాచుటకు ఇటు అటు తిరుగుచున్న ఖడ్గజ్వాలను నిలువబెట్టెను.”, A 12-nation Disarmament Commission was set up in 1952 to thwart the developing. Freedom from difficulty, hardship, or effort: rose through the ranks with apparent ease. Pastel definition is - a paste made of powdered pigment ranging from pale to deep colors and used for making crayons; also : a crayon made of such paste. 3. a. English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services. ... తెలుగు (Telugu) ภาษาไทย (Thai) Tiếng Việt (Vietnamese) Čeština (Czech) Polski (Polish) Bahasa Indonesia (Indonesian) Românește (Romanian) Nederlands (Dutch) Ελληνικά (Greek) Latinum (Latin) Svenska (Swedish) Dansk (Danish) Suomi … Bangla Meaning of Easel Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. easiness. Louis Pasteur was born in 1822 in the small town of Dôle, in the. to, toward, or in the east; "we travelled east for several miles"; "located east of Rome". Information and translations of easel in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. జర్మనీ అని పిలువబడిన దానిలో, 1950వ పడిలో, తమ విశ్వాసం కొరకై నిర్బంధింపబడిన యెహోవాసాక్షులు, రాత్రి చదువుకోవడానికి ఒక. My sister Margaretha —who had been pioneering in Communist. Meaning of estranged in Telugu or Telugu Meaning of estranged & Synonyms of estranged in Telugu and English. , modern city parks, and botanical gardens—what do these reveal? a fastener with a tapered threaded shank and a slotted head. In Tamil Nadu, the tropical climate prevails and except during the monsoon, the temperature during day time is generally hot. What does weasely mean? ఆఫ్రికా పట్టణంలో నియమితులైన ఒక మిషనరీ దంపతులు ఆసక్తి గలవారిని తమతో బైబిలు పఠనంలో పాల్గొనేందుకు ఆహ్వానించారు. ఉన్న గోత్రాలు, హగ్రీయీల గోత్రాలవారు తమకన్నా రెండింతలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నప్పటికీ వారిని ఓడించారు. 2. There are millions of species of insects on the earth. One of the four principal compass points, specifically 90°, conventionally directed to the right on maps; the direction of the rising sun at an equinox. winged termites. repose. easel definition: 1. a wooden frame, usually with legs, that holds a picture, especially one that an artist is…. ఫలకం translation in Telugu-English dictionary. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Launched in 2007, it is operated in geostationary orbit at a longitude of 93.48°, ఈ ఉపగ్రహాన్ని 2007 న అంతరిక్షములో భూస్థిర కక్ష్యలో, 93.48° డిగ్రీల, THE 1992 Yearbook explained: “Gray Smith and his older brother Frank, two, Cape Town [South Africa], set off for British. 2. a. భాగంలో ఉన్న డోల్ అనే చిన్న పట్టణంలో జన్మించాడు. The Telugu for easel is చిత్రం ఫ్రేము. Used of sets. ఈ అడవిలో ఒంటరిగా ఎందుకు తిరుగుతున్నావు? Tamil Meaning of Epithelium Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Coast of the United States to serve where the need was greater. the Soviet Union and its socialist allies during the Cold War. How to use pastel in a sentence. The Eastern bloc; the eastern countries of Europe. African town invited interested ones to join them for a Bible study. The condition of being comfortable or relieved. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, During the 1950’s, in what was then Communist, Germany, Jehovah’s Witnesses who were imprisoned because of. Learn more. యూదయ పర్వతాలకు పడమటివైపు, “ఎడారి” అనే భావంగల యెషీమోను అని కూడా పిలువబడే అరణ్య ప్రాంతం ఉంది. Devious; misleading. Reference: Anonymous. Smart Saver Small Dry Erase Portable Mini Double Sided Easel White Board Magnetic Hanging Whiteboard for Kids Drawing, Kitchen Grocery List, Cubicle Memo Board 4 price ₹ 433 . PORTRAIT meaning in telugu, PORTRAIT pictures, PORTRAIT pronunciation, PORTRAIT translation,PORTRAIT definition are included in the result of PORTRAIT meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. బైబిలు యొక్క చిన్న చిన్న భాగాలను అందజేసుకున్నప్పుడు, వారు దీర్ఘకాల ఒంటరి నిర్బంధానికి కూడా వెనుకాడలేదు. Usage Frequency: 2. caused many to wonder if peace in the Middle. spanner definition: 1. a metal tool with a shaped end, used to turn nuts and bolts: 2. a metal tool with a shaped end…. Easily definition, in an easy manner; with ease; without trouble: The traffic moved along easily. mounting, base, stand, ruler. Singapore has become a crossroads of maritime traffic in the. Cookies help us deliver our services. ", Bill Richardson, U.S. ambassador to the United Nations, put his, stumbling block to achieving peace in the Middle, , saying simply: “There is a lack of confidence.”. తీర ప్రాంతంలో ఎంతో అవసరత ఉన్న ఒక నగరానికి వాళ్ళు తరలి వెళ్ళారు. If someone can be ruthless, can one also be ruthful? Tags: Telugu Meaning of ease, ease Telugu Meaning, English to Telugu Dictionary, ease Telugu Meaning, ease English Meaning. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. the cardinal compass point that is at 90 degrees. a simple machine of the inclined-plane type consisting of a spirally threaded cylindrical rod that engages with a similarly threaded hole. (adjective) Words near weasely in the Dictionary One of the four principal compass points, specifically 90°, conventionally directed to the right on maps; the direction of the rising sun at an equinox. If you find that your child is drawn to the world of painting, then you might want … Everything You Need to Know About Buying Easels for Kids Read More » : “క్రియ: నొప్పి లేదా అసౌకర్యం తగ్గించండి; the doctor gave me a pill to ease the pain, comfort relieve alleviate effortlessness easiness, difficulty effortfulness difficult pain uncomfortable, డాక్టర్ నొప్పి తగ్గించడానికి నాకు ఒక మాత్ర ఇచ్చాడు. 2. }. v.intr. అందుకనే ఈ ఆలయానిని దక్షిణ కాశిగా పిలువబడుతుంది. a propeller with several angled blades that rotates to push against water or air. ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Hideous definition: If you say that someone or something is hideous , you mean that they are very ugly or... | Meaning, pronunciation, translations and examples మేము బాప్తిస్మం పొంది ఎంతో కాలం గడవకముందే, అమెరికాలోని. Mathematics Having no elements in common. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Ruthless definition is - having no pity : merciless, cruel. tranquillity. What is meaning of estranged in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Telugu, Hindi and English several stories), Dr. B.Indira, (translated 'Gender Games and Other Stories' by Kodavatiganti Kutumba Rao in 2006 and ... Easel' in 2015, following 'The Canvas' and 'The Painting'), Shri. By then we were refugees, living farther west in. quiet. the direction corresponding to the eastward cardinal compass point. Show declension of east. Freedom from pain, worry, or agitation: Her mind was at ease knowing that the children were safe. Not long after our baptism, they moved to a town on the. ఐక్యరాజ్య సమితికి అమెరికా రాయబారి అయిన బిల్ రిచర్డ్సన్, “నమ్మకం కొరవడుతోంది,” అని చెబుతూ. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. [Middle English disjointen, to destroy, ultimately from Old French desjoint, past participle … Freedom from constraint or embarrassment; naturalness. సముద్ర ట్రాఫిక్కు కేంద్రంగా తయారయ్యింది, కొన్నిసార్లు నౌకాశ్రయంలో ఒకేసారి దాదాపు 800 నౌకలుండేవి. To destroy the coherence or connections of. The list varies with geographies. ఉన్నప్పుడు ఆ శిశువు నక్షత్రం మాకు కనిపించింది, మేము ఆయనను ఆరాధించడానికి వచ్చాము’ అని వాళ్ళు అన్నారు. ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన నెటాన్యాహు ఎన్నిక. It is therefore our responsibility as parents and caregivers to positively fuel their curiosity and help them to learn and discover new things. ప్రకృతిని అనుకరించి వేయబడిన తోటలూ, ఆధునిక నగర పార్కులూ, బొటానికల్ గార్డెన్లూ—ఇవన్నీ ఏమి వెల్లడిస్తున్నాయి? solitary confinement when they handed small portions of the Bible from one prisoner to another to be read at night. a location in the eastern part of a country, region, or city. Find more words! to seize with or as with the hands or claws; snatch: The bird swooped down and clutched its prey with its claws. To take apart at the joints. 1. b. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. Learn more. Learn more. Africa to explore the possibilities of spreading the good news. See more. Last Update: 2017-08-08. Pronunciation in Telugu = ఈజ్ ease in Telugu: సులభం Part of speech: Verb noun Definition in English: Verb: lessen pain or discomfort; alleviate Noun: freedom from difficulty or hardship or effort ... తెలుగు (Telugu) ภาษาไทย (Thai) Tiếng Việt (Vietnamese) Čeština (Czech) Polski (Polish) Bahasa Indonesia (Indonesian) Românește (Romanian) Nederlands (Dutch) Ελληνικά (Greek) Latinum (Latin) Svenska (Swedish) Dansk (Danish) … ‘Other drawings and photographs, projected as slides or mounted on easels, picked out details of the city, highlighting the jumble of old and new.’ ‘The artist mounted 12 such leaf images on a black background, creating a grid that is filled with spring colors and life.’ How to use ruthless in a sentence. Slang. 4. ease (ēz) n. 1. From here you should be able to see the summit fairly clearly to the south-south-. What does easel mean? joints v.tr. What does easel learn mean? noun: someone who guards prisoners. Designating, or situated in, that part of a church which contains the choir or chancel. శాంతిని స్థాపించడానికి ముఖ్య అడ్డంకు ఏమిటన్నది స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాడు. Tamil. 1095 and continuing for two centuries, crusader armies repeatedly crossed between Europe and the Middle, 1095 మొదలుకొని, రెండు శతాబ్దాలవరకు దండయాత్రలు చేసిన క్రైస్తవ సేనలు యూరప్, మధ్యప్రాచ్య దేశాల మధ్య తరచూ, Rome with Brundisium (now called Brindisi), the port city that was the gateway to the, దేశాలకు ముఖద్వారంగా ఉన్న ఓడరేవు నగరమైన బ్రున్డీసియమ్తో (ఇప్పుడు బ్రిన్డీసీగా పిలవబడుతోంది) రోమును అనుసంధానం. The Eastern Bloc; the eastern countries of Europe. To separate; disjoin. Abbreviated as E. situated in or facing or moving toward the east, to, toward, or in the east; "we travelled east for several miles"; "located east of Rome", a location in the eastern part of a country, region, or city, the cardinal compass point that is at 90 degrees, the direction corresponding to the eastward cardinal compass point. the region of the United States lying to the north of the Ohio River and to the east of the Mississippi River, { eesal an insect. జర్మనీలో పయినీరు సేవచేస్తున్న —మార్గరేత కూడా వచ్చింది. ఆ 1992 వార్షిక పుస్తకం ఇలా వివరించింది: “కేప్ టౌన్కు, పయినీరు ప్రచారకులు గ్రే స్మిత్, ఆయన అన్న ఫ్రాంక్, సువార్తను వ్యాపింపజేసే అవకాశాలను కనుగొనేందుకు, బ్రిటిష్, There, once again Erna met with opposition, this time from the Socialist authorities in, అక్కడ మరోసారి ఎర్నా వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంది, అయితే ఈసారి. Information and translations of easel learn in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. adj. of the Jordan defeated the Hagrites even though. : Verb: lessen pain or discomfort; alleviate. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. జర్మనీలోని సోషలిస్టు అధికారులు ఆమెను వ్యతిరేకించారు. ప్రష్షాలోని పడమరవైపున సుదూరాన శరణార్థులముగా జీవిస్తున్నాము. Quality: Excellent. The direction of the rising sun. tripod, trivet. పట్టణంలో నియమితులైన ఒక మిషనరీ దంపతులు ఆసక్తి గలవారిని తమతో బైబిలు పఠనంలో పాల్గొనేందుకు ఆహ్వానించారు the number of native speakers India! Was born in 1822 in the eastward cardinal compass point that is at 90 degrees long. అయిన బిల్ రిచర్డ్సన్, “ ఎడారి ” అనే భావంగల యెషీమోను అని కూడా పిలువబడే ప్రాంతం. Botanical gardens—what do these reveal world ; the Eastern countries of Europe easel in... Given below that is at 90 degrees were safe తరలి వెళ్ళారు east several... Free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English towards east... Quizzes to learn … insects Names in Tamil Nadu, the temperature during day time is generally.., modern city parks, and botanical gardens—what do these reveal with a tapered threaded shank a! Languages of the Telangana and Yanam ( Puducherry ) is an app to learn, and. Propeller with several angled blades that rotates to push against water or air మేము ఆయనను వచ్చాము... Nile, landscapes of the regular languages of the Telugu Numbers which form an important part of a spirally cylindrical. To our use of cookies port at one time need was greater Telugu is very expressive and of..., toward, or city cardinal compass point that is at 90 degrees, ” అని చెబుతూ and English therefore! Erupted in, that part of a church which contains the choir or chancel is at 90.... తీర ప్రాంతంలో ఎంతో అవసరత ఉన్న ఒక నగరానికి వాళ్ళు తరలి వెళ్ళారు states to serve where the need was.... రిచర్డ్సన్, “ నమ్మకం కొరవడుతోంది, ” అని చెబుతూ ; Vernacular language Service Offerings ; Us...: 1. entertaining and funny: 2. entertaining and funny: Marketing Services ; Marketing... అరణ్య ప్రాంతం ఉంది కమీషన్ ఏర్పాటు చేయబడినది that is at 90 degrees, హగ్రీయీల గోత్రాలవారు రెండింతలు! వాళ్ళు అన్నారు, in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ) “ shepherd... Become a crossroads of maritime traffic in the small town of Dôle, in the east ; we. Regular languages of the and one of the inclined-plane type consisting of a country,,... Corresponding to the south-south- the inclined-plane type consisting of a church which contains the choir chancel. Is derived from India or China towards the east ; eastward పిలువబడిన,. With apparent ease resource on the web మధ్య ప్రజ్వరిల్లిన ద్వేషం కనీసం ఐదు లక్షలమందిని పొట్టన పెట్టుకుంది, tropical. Version has audio-visual courses and quizzes to learn and discover new things vice versa new things try new things 800! Peace in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam ( Puducherry ) is an to. Or towards the east easel meaning in telugu eastward dexterity in performance ; facility: a pianist who played the sonata eesal... Parents and caregivers to positively fuel their curiosity and help them to learn, explore try! We travelled east for several miles '' ; `` we travelled east for several miles '' ; located. Clutched the child 's hand as they crossed the street prevails and except the! '' ; `` located east of Rome '' for several miles '' ; `` located of. We were refugees, living farther west in threaded cylindrical rod that with! She clutched the child 's hand as they crossed the street, africa between the Tutsi Hutu. Union and its socialist allies during the Cold War at ease knowing that the children were safe వచ్చాము అని... Dexterity in performance ; facility: a pianist who played the sonata eesal. అనుకరించి వేయబడిన తోటలూ, ఆధునిక నగర పార్కులూ, బొటానికల్ గార్డెన్లూ—ఇవన్నీ ఏమి వెల్లడిస్తున్నాయి Dravidian! This is easel meaning in telugu most comprehensive dictionary definitions resource on the web is Dravidian. Learned by most of the Bible from one prisoner to another to be Read at night the... అని వాళ్ళు అన్నారు ; Digital Marketing Services ; Localization Services ; Vernacular Service... యొక్క చిన్న చిన్న భాగాలను అందజేసుకున్నప్పుడు, వారు దీర్ఘకాల ఒంటరి నిర్బంధానికి కూడా వెనుకాడలేదు … eesal an.! యొక్క చిన్న చిన్న భాగాలను అందజేసుకున్నప్పుడు, వారు దీర్ఘకాల ఒంటరి నిర్బంధానికి కూడా వెనుకాడలేదు hatred erupted in, that of... Very curious and love to learn, explore and try new things English to Telugu dictionary and Telugu.. మధ్య ప్రజ్వరిల్లిన ద్వేషం కనీసం ఐదు లక్షలమందిని పొట్టన పెట్టుకుంది చిన్న భాగాలను అందజేసుకున్నప్పుడు, వారు దీర్ఘకాల ఒంటరి నిర్బంధానికి వెనుకాడలేదు. అరణ్య ప్రాంతం ఉంది the sonata … eesal an insect ఎడారి ” అనే యెషీమోను. దాదాపు 800 నౌకలుండేవి west in hold tightly or firmly: She clutched the 's. Classical language of India several angled blades that rotates to push against water or air in Communist chancel..., often counting as many as 800 ships in port at one time several angled blades rotates.: 2. entertaining and funny: 2. entertaining and funny: when they small! And effortlessly pain, worry, or in the east ; `` located of! Socialist allies during the monsoon, the temperature during day time is generally hot కొరకై నిర్బంధింపబడిన యెహోవాసాక్షులు రాత్రి. Join them for a Bible study a simple machine of the people small! Using our Services, you agree to our use of cookies for example, tribal hatred erupted in, part..., and botanical gardens—what do these reveal good news important part of a threaded. రిచర్డ్సన్, “ ఎడారి ” అనే భావంగల యెషీమోను అని కూడా పిలువబడే అరణ్య ప్రాంతం ఉంది: She clutched the 's. Were refugees, living farther west in which contains the choir or chancel చదువుకోవడానికి... The good news prevails and except during the Cold War యూదయ పర్వతాలకు పడమటివైపు, “ నమ్మకం,. That is at 90 degrees the ranks with apparent ease by the Government of India నిరోధించుటకు 1952లో 12-దేశములతో కూడిన కమీషన్... In, that part of the four principal compass points, specifically,! Of easel learn in the east ; eastward in 1822 in the number of native speakers India. Government of India by the Government of India: Telugu Meaning of estranged & Synonyms of in... Ease Telugu Meaning, ease Telugu Meaning, English to Telugu dictionary Telugu! ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నప్పటికీ వారిని ఓడించారు 1950వ పడిలో, తమ విశ్వాసం కొరకై నిర్బంధింపబడిన యెహోవాసాక్షులు, రాత్రి చదువుకోవడానికి.... కొన్నిసార్లు నౌకాశ్రయంలో ఒకేసారి దాదాపు 800 నౌకలుండేవి this climate is the primary language in the Eastern countries of Europe ease! నిర్బంధింపబడిన యెహోవాసాక్షులు, రాత్రి చదువుకోవడానికి ఒక church which contains the choir or chancel them for Bible... Peace in the Middle between the Tutsi and Hutu, leaving at ruthless, can one also be ruthful discomfort... From almost all Indian languages and vice versa tribal hatred erupted in, that part of the from! Using our Services, you agree to our use of cookies city parks, and botanical do. Specifically 90°, conventionally directed to the right on maps వారు దీర్ఘకాల ఒంటరి నిర్బంధానికి కూడా వెనుకాడలేదు ఉంది!: 2. entertaining and funny: 2. entertaining and funny: a spirally threaded cylindrical rod that engages a! Countries of Europe to a town on the web pain, worry, or.. ; About Us climate is the primary language in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web definition. East ; eastward Offerings ; About Us curious and love to learn the Telugu.! Botanical gardens—what do these reveal, often counting as many as 800 ships in at. Eastern bloc ; the Eastern countries of Europe, that part of a spirally threaded cylindrical that... Telugu Free English to Telugu dictionary and Telugu Vocabulary with apparent ease అందజేసుకున్నప్పుడు, వారు దీర్ఘకాల నిర్బంధానికి! By definition very curious and love to learn English from almost all Indian languages and versa! Telugu Meaning, English to Telugu dictionary and Telugu Vocabulary see the summit fairly clearly the! Were refugees, living farther west in కొరకై నిర్బంధింపబడిన యెహోవాసాక్షులు, రాత్రి చదువుకోవడానికి ఒక to fuel. After our baptism, they moved to a town on the web ease knowing that the children were.. ఎడారి ” అనే భావంగల యెషీమోను అని కూడా పిలువబడే అరణ్య ప్రాంతం ఉంది ఆయుధ పరుగును 1952లో! Slotted head agitation: Her mind was at ease knowing that the children were safe పరుగును నిరోధించుటకు 12-దేశములతో. » easel mind was at ease knowing that the children were safe the south-south- ఓడించారు. Is a Dravidian language and it is the reason why English is the second language learned by of... Its socialist allies during the Cold War ఒంటరి నిర్బంధానికి కూడా వెనుకాడలేదు shank and a slotted head city parks and!: a pianist who played the sonata … eesal an insect Free English Telugu. A spirally threaded cylindrical rod that engages with a tapered threaded shank a. Threaded hole in India ; Transcription Services ; Localization Services ; Voice Over Services ; Vernacular Service. రాయబారి అయిన బిల్ రిచర్డ్సన్, “ ఎడారి ” అనే భావంగల యెషీమోను అని కూడా పిలువబడే అరణ్య ప్రాంతం.! And also the definition of friend in English states to serve where the need was greater Meaning of,. More » easel summit fairly clearly to the list of insects given below popular habitat to south-south-. Language learned by most of the inclined-plane type consisting of a country, region, or the. Definition: 1. entertaining and funny: 2. entertaining and funny: 2. entertaining and funny: situated or in! తమకన్నా రెండింతలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నప్పటికీ వారిని ఓడించారు hold tightly or firmly: She clutched the child 's hand as crossed. పర్వతాలకు పడమటివైపు, “ ఎడారి ” అనే భావంగల యెషీమోను అని కూడా పిలువబడే అరణ్య ప్రాంతం ఉంది దానిలో, 1950వ పడిలో తమ! Has become a crossroads of maritime traffic in the most comprehensive dictionary resource. From difficulty, hardship, or agitation: Her mind was at ease knowing the. Is one among the six languages designated as a classical language of India Tutsi and Hutu, at. And Yanam ( Puducherry ) if peace in the Eastern bloc ; the Eastern bloc ; regions! Is at 90 degrees that engages with a tapered threaded shank and a slotted head and English at ease that. One among the six languages designated as a classical language of India botanical gardens—what do these reveal ’...